100 trucs pour...

Faites savoir vos exploits!!^^

Vous n'êtes pas identifié.

#1 23-01-2020 13:25:54

Darith
Membre
Date d'inscription: 16-09-2019
Messages: 96

Tầm quan trọng của kiểm toán với ṣng bạc trực tuyến

https://static.bangkokpost.com/media/content/20130315/481975.jpg

Ṣng bạc internet có uy tín có các tṛ chơi của họ được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập, bên thứ ba để đảm bảo sự công bằng cho người chơi. Kiểm toán là một yêu cầu được thi hành bởi các cơ quan cấp phép khác nhau và cũng được thực hiện để cho người chơi thấy doanh nghiệp của họ là công bằng và đáng tin cậy. oppa888 Một trong những công ty kiểm toán chính là eCOGRA, viết tắt của Quy định và Đảm bảo Đánh bạc Trực tuyến Thương mại Điện tử. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2002 để tự điều chỉnh cờ bạc trực tuyến. eCOGRA cung cấp báo cáo kiểm toán cho công chúng và nếu bạn chưa quen với ṣng bạc trực tuyến, bạn nên xem xét các báo cáo này trước khi chọn ṣng bạc.

Hors ligne

#2 01-02-2020 05:30:20

jabbar
Invité

Re: Tầm quan trọng của kiểm toán với ṣng bạc trực tuyến

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com