100 trucs pour...

Faites savoir vos exploits!!^^

Vous n'êtes pas identifié.

#1 31-01-2020 11:58:16

Sreykhoch
Membre
Date d'inscription: 22-09-2019
Messages: 49

Mẹo đánh bạc cho các tṛ chơi ṣng bạc lớn

https://miro.medium.com/max/9613/1*P-vdQ8Wq3iBvahjq7uNRUQ.jpeg

Sử dụng biểu đồ chiến lược cơ bản, đặc biệt nếu đây không phải là tṛ chơi bạn thường chơi. Biểu đồ chiến lược cơ bản cho bạn biết cách chơi thống kê tốt nhất cho tổng số bàn tay mà bạn có thể có so với mỗi thẻ lên của người giao dịch. gclub4laos Biểu đồ này là hợp pháp để sử dụng trong ṣng bạc, và một số sẽ đưa chúng ra. Họ duy tŕ niềm tin rằng biểu đồ này sẽ cho phép bạn giành chiến thắng mọi tay, trong khi thực tế th́ nó sẽ không; họ đang hy vọng rằng bạn sẽ mất một vài bàn tay và ném biểu đồ sang một bên. Thực tế của biểu đồ chiến lược cơ bản là, trong khi bạn sẽ không thắng mọi tay, bạn sẽ giành được nhiều hơn theo thời gian; và nếu bạn chơi từng bàn tay của ḿnh theo lượt chơi của biểu đồ, bạn có thể hạ thấp cạnh nhà từ 2% -5% xuống 0,5%. Đây là công cụ chiến lược tốt nhất cho bất kỳ người chơi blackjack nào, cho dù bạn là người chơi mạnh hay người mới.
- Không dùng bảo hiểm. Bảo hiểm chỉ được cung cấp khi thẻ lên của người giao dịch là Ace. Giả thuyết của ṣng bạc cho điều này là bạn đang bảo đảm tiền cược của ḿnh trong trường hợp nhà cái có một ván bài đen tự nhiên để bạn không bị mất toàn bộ tiền cược của ḿnh. Nhưng đây thực sự là một sự đánh cược phụ về việc thẻ lỗ có phải là thẻ mười giá trị hay không. Về lâu dài, bạn sẽ mất nhiều tiền hơn bằng cách tham gia bảo hiểm v́ bạn thực sự đang đặt hai cược: một cho dù bạn có đặt cược cho nhà cái hay không và đặt cược vào thẻ lỗ. Tiết kiệm tiền của bạn, từ chối bảo hiểm và đánh bạc.

Hors ligne

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com